KAGE

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 

Kage – light, weak, flashing, radiant light of the sun, moon or lamp.
Kage – vague or blurred shape like a picture on a water or like a reflection in a mirror.
Kage – imaginary or remembered picture.
Kage – unlit place or a place where the light barely reaches.
Kage – outline of shapes, shadow or something devoid of substance, stability, weight of gravity.

Kage refers to that which does not exist in a material way, which does not exist by itself. To let it be, we need a man who can see it.

***

Kage – światło słabe, migające, promieniujące światło słońca, księżyca lub lampy.
Kage – nieokreślony lub rozmyty kształt niczym obraz na wodzie, czy odbicie w lustrze.
Kage – obraz wyobrażony lub zapamiętany.
Kage – miejsce nieoświetlone lub takie, gdzie światło z trudem dociera.
Kage – zarys kształtów, cień, czyli coś pozbawionego substancji, stabilności, wagi, ciążenia.

Kage odnosi się do tego, co nie istnieje materialnie, nie istnieje samo z siebie. Aby zaistniało, potrzebny jest człowiek, który to widzi.

Menu